Har DU et godt tip, en god historie eller andet du vil dele på bloggen så modtages det gerne på team@ufling.dk eller via SMS/MMS på +45 26858101

Faste læsere af bloggen..

tirsdag den 2. november 2010

Stop Gifttransporten


Gå ind og skriv under, og DEL på jeres blog's!!!!


Stop gifttransporten!

Undertegnede protesterer hermed imod den planlagte og godkendte transport af særdeles giftigt HCB-affald fra Botany Bay, Australien, til Kommunekemi, Danmark.
HCB – hexaclorbenzen - er kræftfremkaldende og svært nedbrydeligt i naturen.
Det er ikke, som påstået fra Australien, godtgjort, at Australien ikke selv kan destruere denne gift. Problemet har eksisteret i over 20 år (startende i 1961), og Australiens regering nedsatte selv i 2004 et såkaldt ”Independent Review Panel”, der klart fastslår, at…
• Australien har teknologien til behandling af HCB-affaldet.
• eksport af affaldet vil stride imod den australske regerings forpligtelse overfor Baselkonventionen.
• en destruktion af affaldet vil kunne være færdiggjort over de næste 5-7 år uden større hændelser.
Det er os uforståeligt, at den australske regering og miljømyndighederne i Danmark nu er nået til en helt anden konklusion!
Da Australien forsøgte at eksportere giftproblemet til Tyskland, sagde den tyske, daværende miljøminister i delstaten Nordrhein-Westfalen, Eckhard Uhlenberg, CDU: ”Det er muligt og rimeligt for Australien at bygge deres eget destruktionsanlæg eller at opgradere et eksisterende anlæg. Jeg har derfor i dag pålagt distriktsmyndighederne at afvise godkendelsen af affaldsimporten fra Australien.”
Handel med - og transport af et af verdens giftigste stoffer over verdenshavene, kloden rundt, er absurd og risikabel for havmiljøet og de berørte samfund. Miljømyndighedernes tilladelser tjener kun til at løse et politisk problem for Australien. Danmark skal ikke være skraldespand for Australiens giftskandaler!
Vi opfordrer de danske og australske miljømyndigheder til øjeblikkeligt at kalde deres tilladelser tilbage.

Du kan skrive under på denne adresse: http://www.stopgifttransporten.dk/skriv-under 

1 kommentar:

TIM TRUTTA sagde ...

självklart :) är det bra med dig annars ?